CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE OCTOMBRIE 2017ŞCOALA GIMNAZIALĂ S.ILLYES LAJOS SOVATA
10/11/2017
REZULTATE  CONCURS ÎNAINTE DE CONTESTAŢII
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Disciplina de examen
Limba de redactare
Calificat / Necalificat
Nota scris
Nota inspectie
Media
1
CSATLOS E. CSILLA EDITH
EDUCAŢIE MUZICALĂ
MAGHIARĂ
CALIFICAT
6,40
10
7,30
2
CSOMA F. FERENC
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
ROMÂNĂ
CALIFICAT
6
10
7,00
3
HAJDUCSI J. SZABOLCS
EDUCAŢIE MUZICALĂ
MAGHIARĂ
CALIFICAT
7,50
10
8,12
4
JOZSA A. EMESE
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ
MAGHIARĂ
CALIFICAT
9,50
10
9,62
5
LOVENBERGER S.  EVA
ISNTRUIRE PRACTICĂ COMERŢ ŞI SERVICII
MAGHIARĂ
CALIFICAT
8,50
9
8,62
6
MAGYARI A. ISTVAN BARNA
MECANICĂ
ROMÂNĂ
CALIFICAT
9,00
9
9,00
7
SZOCS S. KATALIN
ÎNVĂŢĂTOR
ROMÂNĂ
CALIFICAT
5,82
9,70
6,79
8
TAR C. EUNIKA
MAISTRU INSTRUCTOR ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI UMAN
ROMÂNĂ
CALIFICAT
8,25
10
8,68
                                      Preşedinte Centru de concurs
                                  Prof. Kovács Rozália

ŞCOALA GIMNAZIALĂ S.ILLYES LAJOS SOVATA
10/11/2017
REZULTATE  CONCURS ÎNAINTE DE CONTESTAŢII
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Disciplina de examen
Limba de redactare
Calificat / Necalificat
Nota scris
Nota interviu
Media
1
BIRO V. TIMEA
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ
ENGLEZĂ
NECALIFICAT
7,32
8,00
7,54
2
BOKOR A. MÁRIA- IMOLA
INFORMATICĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
6,10
8,00
6,73
3
DENES S. EDIT
PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
8,75
9
8,83
4
DENES Z.ZOLTAN
MAISTRU INSTRUCTOR PRELUCAREA LEMNULUI
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
6,60
6,00
6,40
5
DUR M. ALEXANDRA-MIHAELA
FIZICĂ
LIMBA ROMÂNĂ
NECALIFICAT
5,25
6,00
5,50
6
JÓZSA V. ILONA
CHIMIE
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
7,95
8,00
7,96
7
JURCAN A. ERZSÉBET
ESTETICĂ ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
7,40
6,25
7,01
8
LORINCZ B. SZABOLCS
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
7,10
8,00
7,40
9
LŐRINCZI D. SZABOLCS
MECANICĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
7,00
8,00
7,33
10
LUKACS Z.ZOLTAN
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ
ENGLEZĂ
NECALIFICAT
7,30
8,00
7,53
11
MADARAS D. IBOLYA BORBALA
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
5,60
8,00
6,40
12
MARTON A. EDIT AGNES
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
7,10
8,00
7,40
13
MARTON I. IZABELLA
FIZICĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
5,80
7,00
6,20
14
SÎNGEREAN J. ANNAMARIA
EDUCAŢIE PLASTICĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
9,05
9,40
9,16
15
SZABADI Z.ZITA
BIOLOGIE
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
5,00
6,50
5,50
16
SZAKAL D.DENES
PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA PRELUCRAREA LEMNULUI
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
5,20
6,00
5,46
17
SZOCS J.JOZSEF
PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
8,25
9,00
8,50
18
VARGA J. ANDREA
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
6,00
6,00
6,00
Preşedinte Centru de concurs
                        Prof. Kovács Rozália

Centru de concurs ŞCOALA GIMNAZIALĂ S.ILLYES LAJOS SOVATA

PROGRAM INSPECŢII LA CLASĂ CONCURS SUPLINITORI 10 OCTOMBRIE 2017
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Disciplina de examen
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1
CSATLOS E. CSILLA EDITH
EDUCAŢIE MUZICALĂ
Liceul Tehnologic Sf.Gheorghe Sg. De Pădure
2
CSOMA F. FERENC
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Liceul Tehnologic Domokos Kazmer Sovata
3
JOZSA A. EMESE
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ
Şcoala Gimnazială S.Illyes Lajos Sovata
4
LOVENBERGER S.  EVA
ISNTRUIRE PRACTICĂ COMERŢ ŞI SERVICII
Liceul Teoretic Bocskay Istvan Miercurea Nirajului
5
MAGYARI A. ISTVAN BARNA
MECANICĂ
Liceul Teoretic Bocskay Istvan Miercurea Nirajului
6
SZOCS S. KATALIN
ÎNVĂŢĂTOR
Şcoala Gimnazială Kiss Gergely Păsăreni
7
TAR C. EUNIKA
MAISTRU INSTRUCTOR ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI UMAN
Liceul Tehnologic Sf.Gheorghe Sg. De Pădure

Presedinte comisie,prof. Kovács Rozália

Centru de concurs Şcoala Gimnazială S.Illyes Lajos Sovata
Centru de concurs Şcoala Gimnazială S.Illyes Lajos Sovata


Lista candidaților înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante an şcolar 2017-2018 sesiunea octombrie 2017
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Disciplina de examen
Limba de redactare
Calificat / Necalificat
REZULTAT SELECŢIE DOSARE
1
CSATLOS E. CSILLA EDITH
EDUCAŢIE MUZICALĂ
MAGHIARĂ
CALIFICAT
ADMIS
2
CSOMA F. FERENC
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
ROMÂNĂ
CALIFICAT
ADMIS
3
HAJDUCSI J. SZABOLCS
EDUCAŢIE MUZICALĂ
MAGHIARĂ
CALIFICAT
ADMIS
4
JOZSA A. EMESE
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ
ENGLEZĂ
CALIFICAT
ADMIS
5
LOVENBERGER S.  EVA
ISNTRUIRE PRACTICĂ COMERŢ ŞI SERVICII
MAGHIARĂ
CALIFICAT
ADMIS
6
MAGYARI A. ISTVAN BARNA
MECANICĂ
ROMÂNĂ
CALIFICAT
ADMIS
7
SZOCS S. KATALIN
ÎNVĂŢĂTOR
ROMÂNĂ
CALIFICAT
ADMIS
8
TAR C. EUNIKA
MAISTRU INSTRUCTOR ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI UMAN
ROMÂNĂ
CALIFICAT
ADMIS
9
BIRO V. TIMEA
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ
ENGLEZĂ
NECALIFICAT
ADMIS
10
BOKOR A. MÁRIA- IMOLA
INFORMATICĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
11
DENES S. EDIT
PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
ADMIS
12
DENES Z.ZOLTAN
MAISTRU INSTRUCTOR PRELUCAREA LEMNULUI
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
13
DUR M. ALEXANDRA-MIHAELA
FIZICĂ
LIMBA ROMÂNĂ
NECALIFICAT
ADMIS
14
JÓZSA V. ILONA
CHIMIE
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
15
JURCAN A. ERZSÉBET
ESTETICĂ ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
16
LORINCZ B. SZABOLCS
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
17
LŐRINCZI D. SZABOLCS
MECANICĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
ADMIS
18
LUKACS Z.ZOLTAN
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ
ENGLEZĂ
NECALIFICAT
ADMIS
19
MADARAS D. IBOLYA BORBALA
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
ADMIS
20
MARTON A. EDIT AGNES
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
21
MARTON I. IZABELLA
FIZICĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
22
SÎNGEREAN J. ANNAMARIA
EDUCAŢIE PLASTICĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
ADMIS
23
SZABADI Z.ZITA
BIOLOGIE
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
24
SZAKAL D.DENES
PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA PRELUCRAREA LEMNULUI
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
25
SZOCS J.JOZSEF
PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
ROMÂNĂ
NECALIFICAT
ADMIS
26
VARGA J. ANDREA
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
MAGHIARĂ
NECALIFICAT
ADMIS
Președinte comisie,
PROF. Kovacs Rozalia
SCOALA GIMNAZIALA “ S. ILLYÉS LAJOS “ SOVATA
str. Principala 196/ A
Tel./Fax/0265 570 73                                       
scoalasilsovata@yahoo.ro
www.sillyeslajos.blogspot.com


D E C I Z I A 
Nr. 74 / 09.10.2017
Privind constituirea comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise şi a inteviului la concursului de ocupare a posturilor/catedrelor de la
 Centrul de examen – Şcoala Gimnazială ″S.Illyes Lajos″ Sovata
Având în vedere:
-Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic aprobată prin OMEN nr 5739/14.11.2016 cu completările şi modificările ulterioare
- Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor / catedrelor didactice care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2017/2018 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr 4959/02.09.2013 ;
- hotărârea Consiliului de administratie al unitatii în şedinţa din data de 09.10.2017;

Preşedintele Centrului de concurs Şcoala Gimnazială ″S.Illyes Lajos″ Sovata, d-na Kovács Rozália numită prin decizia  nr.1736/21.12.2016.

DECIDE:

            Se numeste comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise şi a interviului la concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacantate pe parcursul anului scolar 2017/2018 din data de 09.10.2016, în următoarea componenţă :

PRESEDINTE: Prof. Kovacs Rozalia – director Scoala Gimnaziala ″S.Illyes Lajos″ Sovata
MEMBRII:   Educaţie fizică şi sport: Soos Levente, Weisz Cristian Gabriel
                        Ed. Plastică, ed. muzicală: Bereczki Klara, Birton Laszlo
                        Lb. Şi lit. engleză: Bodi Julianna, Lorinczi-Hartlein Eniko
                        Învăţător secţia română: Bogdan Simona Victoria, Szopos Eniko
                        Limba si literatura maghiara: Vass Julia, Mozes-Szilagyi Katalin
                        Limba şi literatura română: Kiss Emese Szekely Maria Magdolna
                        Fizică-chimie: Laszlo Karmen, Orban Piroska
                        Biologie : Vadasz Csilla, Szatmari Borbala
                        Informatică/TIC: Madaras Beata Eniko, Portik Antal
                        Educaţie tehnologică: Deak Erika, Nyiri Eniko
                        Mecanică: Csiki Levente, Beres Irma Tunde
                        Instruire practica electromecanica: Csiki Levente, Beres Irma Tunde
                        Comert şi servicii: Csiki Levente, Beres Irma Tunde
                        Estetica şi igiena corpului: Vadasz Csilla, Szatmari Borbala
                        Pregatire instruire practica alimentatie publica : Biro Eniko, Madaras Margit
         Pregatire instruire practica prelucrarea lemnului: Orban Maria Melania, Orban Pal                        
   
                                                 
SECRETAR: Madaras Beáta Enikő  –prof. Informatică Şcoala Gimnazială ″S.Illyes Lajos″ Sovata

Preşedinte Centru de examen

Prof. Kovács Rozália

__________________________________________________________________________________________SCOALA GIMNAZIALA “ S. ILLYÉS LAJOS “ SOVATA
str. Principala 196/ A
Tel./Fax/0265 570 73                                       
scoalasilsovata@yahoo.ro
www.sillyeslajos.blogspot.comD E C I Z I A 
Nr. 73/09.10.2017
Privind comisia de organizare a probelor practice/ orale în profilul postului sau inspecţia specială la clasă la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor de la
 Centrul de concurs – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ″S.ILLYES LAJOS″ SOVATA

Având în vedere:
-Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic aprobată prin OMEN nr 5739/14.11.2016 cu completările şi modificările ulterioare
- Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor / catedrelor didactice care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2017/2018 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr 4959/02.09.2013 ;
- hotărârea Consiliului de administratie al unitatii în şedinţa din data de 09.10.2017;

Preşedintele Centrului de concurs Şcoala Gimnazială ″S.Illyes Lajos″ Sovata d-na Kovács Rozália  numită prin decizia  nr.1736/21.12.2016.

DECIDE:

            Se numeste Comisia de organizare a probelor practice/ orale în profilul postului sau inspecţia specială la clasă la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacantate pe parcursul anului scolar 2017/2018 din data de 09.10.2017, în următoarea componenţă :

PRESEDINTE: Prof. Léta Áron– director Liceul Tehnnologic ,,Sf.Gheorghe” Sâng.de Pădure

MEMBRII:   Educaţie fizică şi sport : Soós Levente, Weisz Cristian Gabriel
                        Educaţie muzicală: Bereczki Klára, Birton László
                        Lb. engleză: Bodi Juliánna, Lörinczi Hartlein Enikő
                        Învăţător secţia română: Bogdan Simona Victoria, Szopos Enikő
                        Mecanică: Csiki Levente, Béres Irma Tünde
                        Comerţ şi servicii: Csiki Levente, Béres Irma Tünde
                        Estetica şi igiena corpului uman: Leta Aron, Szatmari Borbala                                         
                   
SECRETAR: Szitás Agneta  –prof. Şcoala Gimnazială ″S.Illyes Lajos″ Sovata


Preşedinte Centru de examen

Prof. Kovács Rozália


__________________________________________________________________________________________

SCOALA GIMNAZIALA “ S. ILLYÉS LAJOS “ SOVATA
str. Principala 196/ A
Tel./Fax/0265 570 73                                       
scoalasilsovata@yahoo.ro
www.sillyeslajos.blogspot.com


Grafic concurs ocupare posturi vacante luna octombrie 2017

Preluare dosare la Centrul de concurs Şcoala Gimnazială S.Illyes Lajos Sovata
9 octombrie 2017 între orele 10,00-12,00
Inspecţii speciale la clasă/probe practice şi probe orale la limba de predare
10 octombrie 2017 între orele 8,00-14,00 comform programării de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ de unde provine candidatul
Desfăşurarea probei scrise
11 octombrie 2017 orele 12,00-16,00 pentru cadrele didactice calificate
11 octombrie 2017 orele  orele 12,00-15,00 pentru suplinitorii fără studii corespunzătoare
Interviu suplinitori fără studii corespunzătoare postului care au luat minim nota 5 la scris
11 octombrie 2017 orele 17,00-19,00
Afişare rezultate
12 octombrie 2017 orele 10,00
Depunere contestaţii
12 octombrie 2017 orele 10,00-12,00
Rezolvare contestaţii
12 octombrie 2017 orele 12,00-14,00
Afişare rezultate finale
13 octombrie 2017 orele 10,00
Repartizare pe posturi
13 octombrie 2017 orele 12,00

Preşedinte centru de concurs,
director prof. Kovács Rozália


POSTURI VACANTE CONCURS OCTOMBRIE 2017


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése