hétfő

A néptáncoktatás folytonossága az iskolában

Civil – önkormányzati közös erőfeszítés eredményeként, az „Educatio S.I.L.” Egyesület pályázatára adott támogatás útján sikerült biztosítani a „S. Illyés Lajos” Általános Iskola tanulóinak a néptáncoktatás folytatását.
Hogy ez miért fontos? Nos: mai felgyorsult, elgépiesedett világunkból visszatekintve néhány évtizedet, amely egy nemzet történelmének szempontjából oly kevésnek számít, csodálattal és némi sajnálattal gondolunk vissza arra, amikor még volt időnk személyes kapcsolataink építésére. Amikor nemcsak a virtuális valóságban léteztünk, és lájkoltuk egymás hozzászólását, hanem téli estéken összeült a család, a „hús-vér” ismerősök, hogy a közös munkavégzés mellett elbeszélgessen, társasjátékot játsszon, részt vegyen a közös táncalkalmakon. A tánc, a zene, a közös éneklés akkor még ünnepi rituálénak számított, a tánctudás rendkívül fontos volt.
Ma már, sajnos, nem divatos a néptánc, ahogy a népzenehallgatás sem, a gyermekek nem igazán tudják ellesni a tánclépéseket a családban. Pedig a néptáncnak számos pozitív személyiségfejlesztő hatása lehet a MA gyermekének életében is. A néptánc fejleszti a ritmusérzéket, zenei képességeket, elősegíti a térérzékelést, figyelem összpontosítását, javítja a testtartást és a mozgáskoordinációt, amely a mindennapi élet számos területén fontos a gyerek számára. A tánc és mozgás segíti a gyereket abban, hogy önmagát helyesen érzékelje; fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzékét: együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy elfogadására és megbecsülésére ösztönöz. Nem utolsó sorban a néptánc által a gyerek betekintést nyerhet a magyar népi kultúrába, egy néptánccsoportban való táncolás pedig kitűnő közösségteremtő, összetartozást erősítő lehet a számára. Mai divatos szóval élve, talán az egyike a leghatékonyabb csoporttréningeknek, amely az egyént és a közösséget is sokrétűen fejleszti.
Hogy mégis miért nem olyan népszerű, mint a modern fejlesztő programok, magánórák, amelyeket kemény pénzen megfizetünk gyerekeinknek, azon érdemes elgondolkodni!
Hogy miért nem kérdezzük meg a gyerekünket: akar-e román vagy angol órára, beszédjavító foglalkozásra, matek órára járni?! Holott a tánc komplex mozgásként elősegíti az iskolai teljesítményekhez szükséges értelmi képességek fejlődését, az agyféltekék minél hatékonyabb együttműködését, aminek segítségével talán könnyebben megbirkózik majd a gyerek az iskola által, feléje támasztott követelményeknek.
Szováta, több oknál fogva is szerencsés helyzetben van a néptáncoktatás terén. Mindannak ellenére, hogy városunk a gazdag néphagyománnyal rendelkező Sóvidék peremére szorult, és a turizmus nem mindig a néphagyomány terjedését szolgálja, mégis évek óta rendszeres néptáncoktatás zajlik városunkban. A Városi Önkormányzat közvetlen módon, valamint az iskolai oktatásba beépítve, több szakképzett néptáncoktatót szerződtet. A Szovátai Népi Játszóház, hasonlóképpen, évek óta rendszeresen tartja hagyományőrző, táncos-kézműves tevékenységeit, táborait, ahová több alkalommal, saját pályázati forrásból néptáncoktatókat (is) meghív, hogy minél inkább az eredetiséget, hatékonyságot biztosítsa. A Játszóház és az Önkormányzat, a néptáncoktatókkal való együttműködésben több olyan kulturális eseményt, rendezvényt szervezett, ami a népi kultúra, néptánc, népzene népszerűsítését tűzte ki célul a gyerekek, fiatalok, felnőttek művelődése érdekében.
Én hiszem, hogy az évek közös, tudatos munkája nem volt hiábavaló, előbb-utóbb megmutatkozik közösségünk életében, hiszen a nevelésben elhintett magok nem rögtön érnek be, látható eredményre több időre van szükség.
Az „S. Illyés Lajos” Általános Iskolában a 2016-os tanév kezdetétől kevésnek bizonyult azon gyerekcsoportok száma, akik az előző években néptáncoltak. A kezdő csoportok mellett igény adódott más, nagy létszámú csoport elválasztására, hogy a néptáncoktatás hatékonyabban, még inkább a gyerekek életkori- és egyéni képességeit figyelembe történhessen. Ugyanakkor első alkalommal kinőtte magát az alsó tagozatos keretből az a csoport, amely dicséretes módon, a felső tagozaton is, plusz tevékenységként folytatja a néptáncot. Az alsó tagozatos néptánc alapozás után a gyerekek megértek arra, hogy saját vidékünk táncain túl más magyar tájegység táncaiba is belekóstoljanak. Reméljük, hogy a tánctudás adta sikerélmények által felnőnek arra is, hogy büszkék legyenek, hogy e csoport tagjai, és társaik is elismeréssel nyugtázzák a többletmunkát, áldozatot.
A táncos foglalkozásokat élményszerűen, megfelelő táncpedagógiai szakértelemmel végző Tőkés Lóránt és Csilla házaspár, a szülők megerősítő támasza és az ügyet felkaroló pedagógusok hozzáállása elősegítheti azt, hogy az iskolában a néptáncoktatásnak hagyománya legyen, hogy gyerekeinkben felébredjen a néptánc szeretete, „megfertőződjenek” az örök értékeket hordozó népi kultúrával. 

A táncos tevékenységek megvalósításához szükséges anyagi háttér biztosításáért köszönet Szováta Önkormányzatának, valamint a Helyi Tanácsnak, amely az iskolával és az „Educatio S.I.L.” Egyesülettel való partnerségben támogatta e nemes célt.

péntek
Kedves Szülők, Nagyszülők és Diákok!


Szeretettel várunk mindenkit

 2016. szeptember 12- én, 9 órától

az "S. Illyés Lajos" Általános Iskola 

ünnepélyes tanévnyitójára.
                                                                                                           Az iskola vezetősége

hétfő

Kedves Szülők, Nagyszülők és Diákok!


Szeretettel várunk mindenkit

 2016. június 14- én, 17 órától

az "S. Illyés Lajos" Általános Iskola 

tanévzáró ünnepségére.

Helyszín: Domokos Kázmér Művelődési Otthon


Az iskola vezetősége

csütörtök   
           
  Tisztelt Szülők!

Minden évben megadatik a lehetőség, hogy a jövedelemadónk 2%-t felajánljuk egy nemes cél megvalósítására.

Az S. Illyés Lajos Általános Iskola közösségét támogató Educatio SIL Egyesületnek az elmúlt évben az Önök és önzetlen támogatók segítségével sikerült megvalósítania több célkitűzését (CreaTV kurzus, iskolarádió, a hátsó udvarra tervezett játszótér is rövidesen elkészül). 
Az elkövetkezendőkben ismét szeretnénk az Önök támogatását kérni az iskolai tantermek árnyékolásának a megoldásához, hiszen a beálló meleg minden évben megnehezíti a tanulás-tanítás folyamatát.

Segítsük gyermekeink képességeinek és tehetségének kibontakozását jövedelemadónk 2%-val!

Letölthető 230-as nyomtatvány

Educatio SIL EgyesületSzámvetés

Évek határán mindenki ösztönösen számvetést készít: összeveti előző évi terveit a megvalósításokkal, a sikerekkel és kudarcokkal.
Az Educatio SIL Egyesület is lassan növekedik, erősödik és ismét elérkezett a pillanat, hogy megálljunk egy percre, vessünk számot.
Gyakran álltunk a köztudat elé az elmúlt években és kértük a szülők, a városi tanács, a szovátai cégek támogatását bizonyos céljaink megvalósítása érdekében.
Úgy érezzük, hogy be kell számolnunk arról, hogy mit is értünk el az elmúlt évben, melyek a terveink, kiknek kell köszönetet mondanunk.
Elsősorban köszönettel tartozunk a szülőknek, akik az elmúlt években különböző iskolai rendezvények alkalmával adakoztak, illetve jövedelemadójuk 2% százalékát az Egyesületnek irányították, tudva, hogy gyerekeik érdekét, fejlődését, előrehaladását szolgálja mindaz, amire fordítjuk ezeket az összegeket.
Mit valósítottunk meg az elmúlt évben?
Sikerült több diákunk részvételét támogatni külföldi és belföldi versenyeken, ahonnan mindig iskolánk hírnevét öregbítve díjakkal tértek haza.
Jutalmaztuk, immár harmadik alkalommal, azt a diákot, aki kiemelkedő iskolai teljesítményével, iskolán kívüli tevékenységeivel, magatartásával kivívta társai elismerését.
Elismerésünkről biztosítottuk és jutalmaztuk azt a pedagógust, akit iskolánk diákjai méltónak találtak az Év tanára díjra.
Köszönettel tartozunk a Digicomm Kft-nek, aki a legrégibb és leghűségesebb támogatónk, megalakulásunk óta számtalanszor fordultunk hozzájuk támogatásért.
Segítségükkel sikerült az elmúlt évben az iskola mosdóinak felszerelését felújítani, higiénikus és modern szappanadagolókat, kézszárító készülékeket beüzemelni, biztosítani a folyamatos toalettpapírral való ellátást.
Szintén a Digicommnak és a Sóvidék televízió lelkes stábjának köszönhetően az előző tanévben 7. és 8. osztályos diákjaink részt vehettek a Crea-Tv elnevezésű tanfolyamon, amely során bepillantást nyerhettek a média világába, megtanulhatták az alapfogalmakat, lehetőségük nyílt a gyakorlatban kipróbálni ezt a varázslatos és lenyűgöző hivatást, amelynek meghatározó szerepe van a mai világban.
A Crea-Tv képzés résztvevői közül kerül ki majd az a csapat, akinek feladata lesz az iskolarádió üzemeltetése. A szülők adójának 2%-ból és a Digicommtól kapott támogatásból sikerült beszerezni a megfelelő felszerelést az iskolarádióhoz, a beüzemelés is sikerült. 
A szovátai Fürdővállalat (S.C. Balneoclimaterica S.A.) vezetőségéhez is gyakran fordultunk támogatási kéréssel, és mindig meghallgatásra találtunk. Jelentős összeggel támogatták az elmúlt évben Egyesületünkön keresztül az iskolánkban működő kézilabda csapatokat a felkészülésben, a szükséges felszerelés beszerzésében, versenyeken való részvételben. Ugyanakkor a 2 számú napközi otthonos óvodánknak is sikerül felújítani ágykészletét az ő segítségükkel.
A Promedivet cég vezetősége sem utasította el soha kérésünket. Több alkalommal támogatták ők is a kézilabda csapatokat a felszerelés beszerzésében, a meccseken való részvétel utazási költségeihez való hozzájárulással.
Köszönettel tartozunk iskolánk fenntartójának, Szováta városi tanácsának, akik a lehető legjobb körülményeket biztosítják számunkra a mindennapi tanuláshoz, fejlődéshez.
Hálával tartozunk ugyanakkor minden olyan cégnek és magánszemélynek, akik segítségükkel lehetővé tették a különböző iskolai rendezvények megvalósítását. Köszönjük az Elixon Impex üzlet, a Szántó-Fülöp pékség, a Flowers virágüzlet, a Petry Kft, a Dósa Húsfeldolgozó vállalat vezetőségének a jószívű támogatásokat!
Mit szeretnénk megvalósítani ebben az évben?
Az előző években befejeződött iskolabővítési munkálatok befejezésével szükségszerűvé vált az iskolaudvar fejlesztése is. Legnagyobb tervünk az iskola hátsó udvarán egy játszótér beüzemelése a kisdiákjaink számára. A terv megvalósításához az Egyesület jelentős összeget kapott a Szilágy megyei Boglar Champ Kft-től. Ennek az összegnek a segítségével sikerült kiválasztani és megrendelni azt a játékkomplexumot, amely reményeink szerint biztosítani fogja kisdiákjaink számára a hasznos, játékos időtöltés lehetőségét. Bár most még hó borítja a kiszemelt területet, bízunk benne, hogy a tavasz beköszöntével sikerül felszerelni és beüzemelni a játszóteret.
A továbbiakban pedig megfelelő forrásokat keresünk a játszótér bővítéséhez, olyan elemek beszerzésére, amelyet a nagyobb diákjaink is biztonságosan használhatnak.

Teréz anya mondta: “Senkit se eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!”. Hisszük és reméljük, hogy önzetlen támogatóink segítségével sikerült eddig is és ezután is jobbá és boldogabbá tenni diákjaink iskoláséveit.

Educatio SIL tagjai