Consiliul de AdministratieCONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
DIN 03.05.2017.


În data de 08.05.2017. ora 1200, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:
·         mişcarea personalului didactic – acordarea continuităţii
·         investiţii
·         reparaţii
·         aprobarea cheltuielior de deplasare pe luna aprilie pentru cadrele didactice care fac naveta
·         diverse


Documentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .


                                                                                           Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália


Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2017

CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
DIN 04.04.2017.


În data de 07.04.2017. ora 950, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:
·         pretransferarea d-nei profesoare Madaras Beáta
·         diverse

Documentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .


                                                                                           Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália


Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2017CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
DIN 20.03.2017.


În data de 23.03.2017 ora1400, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:
·         - Înscrierea în clasele primare (clasa pregătitoare și clasa I.)
·         - Aprobarea suplinirii d-nei profesoare László Kármen
·         - Aprobareasuplinirii d-neieducatoare HărșanSimona
·         - Deplasarea unui număr de 7 elevi și al unui cadru didactic însoțitor (prof. Nyíri Enikő) la Sümeg - Ungaria în cadrul proiectului„Értékek iskolája” 
·         - Deplasarea la Ljubliana a profesoarelor Kiss Emese Lőrinczi-Härtlein Enikő
·         - Aprobarea cheltuielior de deplasare pe luna februarie pentru cadrele didactice care fac naveta
·         - DiverseDocumentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .                                                                                       Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                                                                 Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália
ÎntocmitprofesorSzitasAgneta/RedactatprofesorSzitasAgneta / 1 pag./15 ex./2016


CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
DIN 10.02.2017.


În data de 13.02.2017. ora 1400, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:
·         - constituirea catedrelor, vacantarea catedrelor / orelor, mobilitatea personalului didactic pe anul şcolar 2017-2018
·         - publicarea posturilor vacante pe parcursul anului şcolar 2016-2017
·         - aprobarea / avizarea transferării elevilor
·         - aprobarea cheltuielior de deplasare pe luna ianuarie pentru cadrele didactice care fac naveta
·         -  precizări privind săptămâna Şcoala Altfel
·         - aprobarea deplasării educatoarelor la conferinţă în oraşul Budapesta
·         - diverseDocumentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .


                                                                                           Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália


Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2017
 CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
DIN 05.01.2017.


În data de 09.01.2017. ora 1400, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:
 • ·         acordarea calificativului parţial pe anul şcolar 2016-2017  d-nei Hărşan Simona
 •  ·         aprobarea planului de şcolarizare pe anul şcolar 2017-2018
 • ·         aprobarea cheltuielior de deplasare pe luna decembrie pentru cadrele didactice care fac naveta
 •  ·         diverse
Documentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .
                                                                                           Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália


Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
DIN 02.12.2016.

În data de 05.12.2016. ora 1400, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:
 • ·         aprobarea concediilor pentru anul şcolar 2016-2017
 • ·         probleme legate de grupa Waldorf
 • ·         aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta
 • ·         probleme organizatorice şi de disciplină
 • ·         modificarea traseului microbusului scolar
 • ·         diverse
Documentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .
                                                                                           Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália

Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016


CONVOCATOR  ŞEDINŢĂ  CONSILIU DE  ADMINISTRAŢIE
DIN  20.09.2016.


În data de 23.09.2016. ora 1300, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
-         Desemnarea cadrelor didactice pentru constituirea Comisiei de concurs

-        1. Propunere pentru desemnarea secretarului Comisiei de concurs

-     2. Aprobarea cheltuielior de deplasare pe luna iulie pentru cadrele didactice care fac naveta

-       3. Diverse

Documentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .

Data 20.09.2016.
                   
                                                                                                                                                                                                                          Preşedinte Consiliu de Administraţie,                                                                                               
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács RozáliaÎntocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016

CONVOCATOR  ŞEDINŢĂ  CONSILIU DE  ADMINISTRAŢIE
DIN  08.09.2016.


În data de 12.09.2016. ora 1200, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:
 1.       Transferul elevilor
 2.          Probleme legate de clasele a V-a
 3.        Plata cu ora
 4.        Ora de informatică
 5.        Diverse


Documentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .

Data 08.09.2016.

         Preşedinte Consiliu de Administraţie,                     
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália

Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016

***************************************************

CONVOCATOR  ŞEDINŢĂ  CONSILIU DE  ADMINISTRAŢIE

DIN  24.08.2016.

În data de 26.08.2016. ora 1100, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:1. Aprobarea deplasării profesorilor Weisz Cristian, Király Katalin, Fülöp Krisztina împreună cu echipa de handbal în Serbia

2. Transfer de elevi  

3. Post vacant de profesor învăţământ preşcolar 

4. Cererea desemnării membrilor Consiliului Administrativ pentru anul şcolar 2016-2017 din partea Consiliului Local al Oraşului Sovata 

5. Discutarea ordinei de zi a şedinţei Consiliului profesoral din data de 05.09.2016. 

Documentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .Data 24.08.2016.

                                                                                                                                         

                                                                    Preşedinte Consiliu de Administraţie,   
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália


 
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016 
1   


*************************************************************
CONVOCATOR  ŞEDINŢĂ  CONSILIU DE  ADMINISTRAŢIE
DIN  06.06.2016.În data de 06.06.2016. ora 1400 se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:

 •  Probleme legate de încheierea anului şcolar
 • Aprobarea cheltuielior de deplasare pe luna martie pentru cadrele didactice care fac naveta
 • Adjudecarea cererii pentru concediul plătit în plus educatoarelor Fodor Hajnal şi Duska Orsolya
 • Diverse
 • Documentele aferente pot fi studiate la secretariatul şcolii între orele 800 – 1500 .

Data 01.06.2016.
                                                                                             
                                                                               Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                                                    Director,
                                                                                        Prof. Kovács Rozália


 Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016


**********************************************************************************


CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 08.04.2016.


În data de 08.04.2016 ora 1000, se convoacă în Şedinţă Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata.

Ordinea de zi este următoarea:

 • ·         Modificarea contractului de muncă a bibliotecarei Moga Reka
 • ·         Aprobarea cheltuielior de deplasare pe luna martie pentru cadrele didactice care fac naveta
 • ·         Diverse
Data 06.04.2016                                                                                           Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                                                           Director,
                                                                                                   Prof. Kovács Rozália
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016

************************************************************************************************************
 
CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 22.03.2016

În data de 22.03.2016 ora 1400, se convoacă în Şedință Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
● Aprobarea transferului elevilor
● Soluţionarea suplinirii cadrelor didactice aflate în concediu medical
● Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice
● Discutarea parteneriatelor internationale Sumeg si Ljubljana
● Diverse
Data 17.03.2016

                                                                  Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                        Director,
                                                                    Prof. Kovács Rozália
                                                      
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016
*******************************************************************************


CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 19.02.2016

În data de 19.02.2016 ora 1500, se convoacă în Şedință Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
Constituirea Comisiei de înscriere în învăţământul primar an şcolar 2016-2017
Constituirea Comisiei de organizare a Simulării Evaluării Naţionale 2015-2016
● Aprobarea transferului elevilor
● Soluţionarea suplinirii cadrelor didactice aflate în concediu medical
● Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice
Data 16.02.2016

                                                                  Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                        Director,
                                                                    Prof. Kovács Rozália
                                                     
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016

******************************************************************************


CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 28.01.2016

În data de 28.01.2016 ora 1300, se convoacă în Şedință Extraordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
Discutarea cererii depuse de către Szitas Agneta în vedrea menţinerii ca titular după vârsta de pensionare
● Aprobarea transferului elevilor
● Soluţionarea suplinirii cadrelor didactice aflate în concediu medicalData 26.01.2016

                                                                  Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                        Director,
                                                                    Prof. Kovács Rozália
                                                     
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016

*******************************************************************************


CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 20.01.2016

În data de 20.01.2016 ora 1500, se convoacă în Şedință Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
Mobilitatea personalului didactic pentru anul şcolar 2016-2017
● Acord şi aprobare pentru transferarea elevilor
● Suplinirea cadrelor didactice aflate în concediu medical
● Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice
● DiverseData 18.01.2016

                                                                  Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                        Director,
                                                                    Prof. Kovács Rozália
                                                     
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2016

******************************************************************************
CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 03.12.2015

În data de 03.12.2015 ora 1400, se convoacă în Şedință Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
Aprobarea suplinirii cadrelor didactice aflate în concediu medical prin plata cu ora
● Aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017
● Aprobarea transferului elevilor
● Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice
● Diverse

Data 29.11.2015

                                                                  Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                        Director,
                                                                    Prof. Kovács Rozália
                                                     
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2015


*******************************************************************************


CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 19.11.2015

În data de 19.11.2015 ora 1500, se convoacă în Şedință Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
Aprobarea suplinirii cadrelor didactice care beneficiază de concediu medical
● Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice
● DiverseData 16.11.2015

                                                                  Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                        Director,
                                                                    Prof. Kovács Rozália
                                                     
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2015


*****************************************************************************


CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 15.10.2015

În data de 15.10.2015 ora 1400, se convoacă în Şedință Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
● Aprobarea raportului de analiză privind activităţile instructive-educative ale anului şcolar 2014-2015
● Aprobarea Planului managerial al şcolii şi al planurilor operaţionale pentru anul şcolar 2015-2016, PDI.
● Acordarea punctajului pentru fişele de evaluare 2014-2015
● Aprobarea unor proiecte educaţionale
● Aprobarea suplinirii profesoarei Szekely Maria Magdolna
● Diverse


Data 10.10.2015

                                                                  Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                        Director,
                                                                    Prof. Kovács Rozália
                                                     
Întocmit  profesor  Szitas Agneta/Redactat  profesor  Szitas Agneta / 1 pag./15 ex./2015

****************************************************************************


CONVOCATOR ŞEDINŢĂ CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE DIN 09.09.2015

În data de 09.09.2015 ora 1300, se convoacă în Şedință Ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ Sovata.
Ordinea de zi este următoarea:
● Aprobarea transferurilor elevilor din cadrul unităţii
● Discutarea noilor reglementări referitoare la Regulamentul de ordine interioară
● Desemnarea noilor diriginţi la clase
● Discutarea programului festivităţii din data de 14.09.2015
● Acordarea orelor rămase vacante în regim de plata cu ora
● Desemnarea responsabililor de catedră şi a altor funcţii prin decizie a directorului

Data 07.09.2015

                                                                  Preşedinte Consiliu de Administraţie,
                                                                        Director,
                                                                    Prof. Kovács Rozália
                                                                                      

Întocmit  director  Kovacs Rozalia/Redactat  director  Kovacs Rozalia / 1 pag./15 ex./2015

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése